Jarní Řásná

14. duben 2019 VaDo

Na lomu Řásná jsme se byli podívat již před pár lety. Muselo se k němu pěšky, celkem daleko. Ale pak se začaly objevovat zprávy, že se tam tu a tam někdo potopil. Tak jsme to také zkusili.

Kolem lomu se mocně těží. Ne však kámen, ale dřevo. Celý lom je obestavěn hráněmi dřeva. Ale závory jsou odemčené, voda na pohled jakš takš. Jen ten vstup do vody :-( Ale lepší než Hallstettersee.

Lom je obestavěný hráněmi dřeva, do vody to již není daleko. Vstup po sice strmém svahu, ale dá se jistit nataženými lany a zábranami. 

Pod vodou viditelnost proměnlivá, mezi 1 - 3 metry. Spousta bordelu po těžbě, hlavně lan a pneumatik. (Pravda je, že na hlavní pneumatikový lom to nemá - to je, bohužel, Velká Amerika.) Je zde pár vozíků, lžíce z bagru, košík s nářadím, spousta rour pro čerpání vody. Na stěnách jsou viditelné vrty pro nálože. 

Kolem lomu se v 6 - 10 metrech táhne široká římsa. Na ní jsou skoro všechny artefakty. K římse z hladiny padají buď příkré stěny nebo pozvolný kamenitý svah, podle místa. Pod římsou kolmé stěny padají na nehlubší místo lomu, tam je cca 13 metrů.

Ryb ale moc nevidět.  Jen jednoho spícího kapra, který se nedal rušit. A jednoho okouna, který mizel v hloubce.

 

 

Klíčová slova: Lom Řásná, Potápení

Pokračujte ve čtení

Předchozí
Hallstattersee