Najdete co hledáte V?

23. duben 2008 VaDo

Google basicUkázali jsme si, jak hledat na svém vlastním počítači za pomoci Windows Desktop Search nebo na Windows Vista za pomoci Search service. Jak ale vyhledávat na Internetu? Zkusme se podívat na jednotlivé vyhledávací služby a na to, jakým způsobem se jich dotazovat. V současné době je nejrozšířenější fenomén - Google. Pro čechy následuje Seznam (ten moc neznám), a potom v těsném závěsu další. Nechci zde rozebírat, která služba hledá lépe nebo indexuje větší část internetu. Ukážu postupně jak hledám v jednotlivých službách já a co se dá použít. Dneska se zaměříme na Google.

Jak hledat na Google?

Google advanceGoogle poskytuje jednoduché rozhraní. Ale zdání klame a i přes toto jednoduché rozhraní můžete naše hledání specifikovat podrobněji než pomocí "rozšířeného hledání". Ano, jsem opět u operátorů hledání. A protože se Microsoft s Googlem nedomlouvali, je jejich syntaxe lehce odlišná a i operátory se liší.

 • hledání jednotlivých slov - pokud zapíšete jednotlivá slova, Google hledá stránky, kde se někde tato slova vyskytují. To je sice zajímavé, ale není to moc přínosné, protože se nerozlišuje, kde na stránce se slova vyskytují. Pokud tedy zapíši do Google potápění krumlov, nebude s výsledky nijak slavné a vypadne na mne převážně ubytování.
 • Logické spojky AND a OR - můžeme použít ke spojení slov. Kdy AND je logické ano, tedy musí být obě slova, OR je logické nebo, tedy alespoň jedno ze slov se musí vyskytovat. Zadáme-li Googlu krumlov potápění OR plavání, dostáváme dost odlišné výsledky od prostého zápisu krumlov potápění plavání.
 • Uvozovky - slouží jako definice frází. Pokud tedy hledáme určitou frázi nebo slovní spojení, zavřem jej do uvozovek. Zkusme tedy: "ubytování u achilla".
 • Operátory + (plus) a - (mínus) před slovem - udávají, zda slovo nebo slova se musí nebo nesmí vyskytovat. Hledáme-li opět příkladem potápění krumlov -ubytování, vyloučíme z hledání veškeré ubytování.
 • Znak * (hvězdička) jako náhrada textu. Používá se hlavně při hledání frází. Například "potápění * jihu", kde "*" zastupuje jakoukoliv část textu.

Další silnou zbraní jsou upřesňují operátory.

 • Operátor filetype: nebo ext: se použije pokud vím, kde a v jakém souboru se informace nacházely. Například jsem si naposledy stáhl PDFko s zajímavými informacemi a nevím, kde bylo. napíši klíčová slova a filetype:pdf. Jako typ souboru můžete použít i další, například: doc, xls, html, ... Například: hastrman ext:pdf.
 • Operátor allintitle: nebo intitle: vyhledává zadané slovo nebo frázi v titulku stránky. Není prohledáván text dokumentu nebo souboru.
 • Operátor allintext: nebo intext: naopak hledá v textu stránky, ale již nikde jinde (titulek, klíčová slova)
 • Operátor allinurl: hledá pouze v textu odkazů. Například: inurl:potapeni fotohádanka
 • Operátor insubject: hledá v subjectu - předmětu. Používá se při hledání v diskuzních skupinách.
 • Operátor link: vyhledává pouze ve stránkách, které odkazují na uvedenou adresu. Například link:amazon.com
 • Operátor site: vyhledává pouze v zadané site, tedy například hledám jenom na potápění (zde) site:potapeni.na.jihu.cz fotohádanka
 • Operátor source: se používá při hledání v Google News - zdroj zprávy. Například: dálnice source:ihned

 

Google jako kalkulačka

Operátory (+ - * / ^ % mod th) umožní použít google jako rychlou kalkulačku.

+ - * / matematické operátory ((5+9-3.17)*2)/2.9
^ nebo ** Exponent 4 ^ 10 nebo 4 ** 10
% of Procenta 20% of 91
mod nebo % zbytek po dělení 22 mod 9 nebo 22 % 9
xth root of n-tá odmocnina 4th root of 16 nebo sqrt(36)

To není všechno. Google zvládá i další operátory, jako

 • sin, cos, tan, sec, csc, cot - trigonometrické funkce (sin pi)
 • arcsin, arccos, arctan, arccsc, ... - inverzní trigonometrické funkce
 • sinh, cosh, ... - hyperbolické funkce
 • ln - logaritmus o základu e (ln e)
 • log - logaritmus o základu 10
 • lg - logaritmus o základu 2
 • ! (vykřičník) - faktoriál čísla (52!)
 • a samozřejmě definuje i číslo e - základ přirozeného logaritmu a číslo pi

 Google jako převodník jednotek

Počítat s příklady, kde jsou rozdílné jednotky znamená převádět. Opět toto může udělat Google za Vás. Jaké jednotky umí?

Měna AUD,GPB,USD,EUR. Korunky neumí. 1500USD in EUR 
Hmotnost kg,gramy,lbs,pound,carat,stones,tons. 1 pound in tons
Délka  m, ml, feet, ... 1feet + 5km in miles
Objem  litry,pinty,galony,bushe,barely 1l+2gal in pints
Plocha  čtvereční km,akry,hektary 2 acres in sq km
Čas  dny,sekundy,centurie  1 day in sec
Elektrické jednotky  volty,ampéry,ohmy, ...
Energie  jouly,BTU,kalorie 1BTU + 50 joules, 500 V * A in KW
Výkon  waty, koně 
Informace  bity, kolobyte,MB,... 60 kB + 28MB in TB
Numerické systémy hexa (0x),octa (0o) ,binární (0b) 0xAF + 0o56 -0b101110

 A samozřejmě k tomu definuje i fyzikální konstanty 

Zkratky pro adresy a telefonní čísla přeskočím, protožeje tohodně orientované na Ameriku a u nás nepoužitelné

Definice

Vyhledávání definicí je jednou z mnoha Google věcí, které mohou pomoci, pokud něčemu nerozumíte. Při vyhledávání definice zapiště klíčové slovo define:slovo hledané. Například define:dive.

Vyhledávání podle čísel

Vyhledávání podle čísel je v několika oblastech, které se dále rozrůstají.

 • vyhledávání na fedex podle čísla zásilky - klíčové slovo fedex a číslo zásilky. Pokud je nalezena, dozvíte se, kde se právě nachází
 • Čísla letů, ale opět pouze pro United Airlines. Klíčové slovo united
 • Číslo VIN na autech. Zapiště pouze číslo VIN, Google se pokusí vyhledat informace o tomto vozidle.
 • Vyhledávání v databázi patentů, klíčové slovo patent a číslo patentu. Pouze americké patenty

Opět platí stejné krédo jaké pro hledání ve vlastním počítači. Nechci dostat ve výsledku 10**6 odpovědí, kterými se budu muset probírat, ale potřebuji jich dostat jen tolik, abych se jimi dokázal probrat. Na Internetu je to složitější v tom, že indexovaný rozsah je několikanásobně vyšší než ten Vás vlastní.V tom jest nám pomoženo díky relevanci, podle které Google a většina dalších řadí své odpovědi.

V předchozích dílech:

Klíčová slova: hledání, google, search, query, dotazování, parametry hledání

Pokračujte ve čtení

Předchozí
Odkazy