Excel a funkce Weeknum

17. duben 2012 VaDo

Funkce Weeknum není nijak exponovaná, ale občas je ji potřeba použít. A zde jsem narazil. Excel 2010 a dodneska neumí počítat s evropskou normou číslování týdnů (EN 28601) v roce - tedy že týdnem číslo 1 je ten týden, který má alespoň 4 dny v tomto roce.

Takže funkce Weeknum, ui když se zdá, že většinou funguje správně, v tomto roce fungovat nebude. V tom příštím zase ano.

A jediná pomoc? Napsat si vlastní funkci s využitím Visual Basice, který to umí.

Function TydenRoku(Datum As Date) As Byte
	TydenRoku = Format(Datum, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)
End Function
A tu potom používat místo této vestavěné nepoužitelné funkce. jediná nevýhoda je, že i obyčejný sešit místo v nových verzích Excelu ukládat jako "macro enabled" - tedy s koncovnou xlsm.
Klíčová slova: Excel

Pokračujte ve čtení

Předchozí
Edice Windows 8