Problém Office 2007 na Vista x64

22. červenec 2009 VaDo

Pokud máte Windows Vista x64 a instalujete Office 2007, můžete narazit na problém opakovaného spouštění instalátoru při každém spuštění některé z aplikací Office.

Problémem jsou chybně nastavená oprávnění na klíče v registrech. Jestli tato chybná oprávnění si nesou již Windows Vista nebo to zmrví až instalátor Office nevím, protože jsem se vždy k problému dostal až po instalaci Office.

Chyba nastane, pokud registr HKEY_CLASSES_ROOT má oprávnění podle obr 1

Chybná oprávnění na klíči registru
Obr 1

Jak zjistit oprávnění?

Kliknětě na Start a do pole zahájit hledání zapište regedit.  Zobrazí se okno editoru registru (obr 2). Vyberte klíč HKEY_CLASSES_ROOT a klepnětě pravým tlačítkem. Z menu vebyrte Ooprávnění....

Obr 2 - editor registru
Obr 2

Náprava

Opravit chybu je možné buď ručně nebo pomocí scriptu.

Ruční oprava

Postupně přidejte klíčí registru HKEY_CLASSES_ROOT oprávnění podle obr 3. V rozmazané části je jméno počítače.


Obr 3

Script

Pro script je potřeba si instalovat SUBINACL z Resource Kitu. Potom si zkopírujte následující script, uložte jej jako soubor fixoffice.cmd a spusťte. Script je různý pro 64bit a 32bit edici Windows Vista

Pro Windows Vista x86

SET SUBINACL=c:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe
"%SUBINACL%" /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=users=r /setowner=administrators 
"%SUBINACL%" /keyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=users=r /setowner=administrators

 

Pro Windows Vista x64

SET SUBINACL=c:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools\subinacl.exe
"%SUBINACL%" /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=users=r /setowner=administrators 
"%SUBINACL%" /keyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=users=r /setowner=administrators

 Jak zjistit, jestli mám x86 ndebo x64 Windows Vista

Spusťte msinfo32 (Start -> do oblasti hledání napiště msinfo32). Hledeje položku Typ systému ve větvi Souhrn systémových informací. Viz obr 4

Obr 4 - Typ systému
Obr 4 - Souhrn systémových informací

 

Klíčová slova: Office 2007, Windows Vista

Pokračujte ve čtení

Další
Puzzle V
Předchozí
Fotohádanka LXXI