Opětovné spouštění instalátoru s spuštěním Office

25. červen 2009 VaDo

Pokud se vám stane - při instalaci a odinstalaci nějakého programu - že Vám naboří instalaci Office, můžete použít tento návod.

Symptomy

  1. Při spuštění jakéhokoliv programu z balíku Office se spustí instalátor. Jednou v tomto spuštění počítače. Při dalším spuštění opět
  2. V registrech najdete tyto záznamy
    1. Zdroj: MsiInstaller, ID: 1004, Popis: Při rozpoznávání produktu {91120000-002E-0000-0000-0000000FF1CE}, funkce ProductFiles a součásti {6252B847-BADA-43D4-9252-E39767FA40A1} došlo k chybě. Prostředek HKEY_CLASSES_ROOT\.pip\ neexistuje.
    2. Zdroj: MsiInstaller, ID: 1004, Popis: Během požadavku na součást {2A799F3E-9097-4883-A4DC-8F01023B4251} došlo při rozpoznávání produktu {91120000-002E-0000-0000-0000000FF1CE}, funkce ProductFiles k chybě.

Řešení

Zkuste spustit tento script

cd /d "%PROGRAMFILES%\Windows Resource Kits\Tools"
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT\.pst /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=Users=f
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT\.pip /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=Users=f
subinacl.exe /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT\Outlook.File.msg /grant=administrators=f /grant=system=f /grant=Users=f

Subinacl najdete například na MS download centrum

Klíčová slova: Office

Pokračujte ve čtení

Předchozí
Fotohádanka LXIX