Klávesové zkratky aplikace Internet Explorer

4. únor 2009 VaDo

MSIE 8Klávesové zkratky Vám umožní rychleji a pohodlněji ovládat aplikace. Internet Explorer 8 přináší pár nových, které nebyly uvedeny v předchozích verzích. Podívejme se na některé z klávesových zkratek, které Vám umožní nehledat myš pod hromadou papíru a zrychlit si práci

 

Klávesové zkratky pro práci se záložkami

Otevření odkazů na nové kartě v pozadí Ctrl+klik
Otevření odkazů na nové kartě v popředí Ctrl + Shift + klik
Otevření nové karty v popředí Ctrl + T
Zduplikování karty Ctrl + K
Zduplikovat aktivní záložku do nového okna Ctrl + N
Zavření aktuální karty (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno procházení na kartách nebo je-li zobrazena poslední karta) Ctrl + W
Otevření nové karty v popředí z panelu Adresa Alt + Enter
Přepnutí na kartu Ctrl + n (n je číslo 1 až 8)
Přepnutí na poslední kartu Ctrl + 9
Zavření ostatních neaktivních karet Ctrl + Alt + F4
Zobrazení náhledů karet Ctrl + Q

Klávesové zkratky pro "lupu"

Přiblížit o 10% Ctrl + numerické +
Odálit o 10% Ctrl + numerické -
Nastavit lupu na 100% Ctrl + 0 (nula)

Klávesové zkratky pro Oblíbené položky

Vložení aktuální stránky do oblíbených Ctrl + D
Vyvolání dialogu Uspořádání oblíbených Ctrl + B
Zobrazení oblíbených položek Ctrl + I

Klávesové zkratky pro ovládání adresy

Výběr panelu adresa Alt + D
Zobrazení seznamu zadaných adres F4
Přidání www. a .com (.cz) k napsanému slovu v poli adresa Ctrl + Enter

 Doufám, že uvedené klávesové zkratky pomůžou zrychlit a zpříjemnit vaši práci.

 

Klíčová slova: Internet Explorer, klávesové zkratky

Pokračujte ve čtení

Předchozí
Odkazy